De dokter zorgt voor iedereen, maar wie zorgt er voor de dokter?

Zorg voor de dokter is opgericht omdat zorg en aandacht voor de mens achter de dokter heel belangrijk is. Optimale patiëntenzorg kan je pas leveren als je als arts eerst goed voor jezelf zorgt. Helaas lijkt dat niet altijd mogelijk of haalbaar en rijzen de cijfers over burn-out onder artsen de pan uit.

Tijdens onze lange en intensieve opleiding worden we klaargestoomd om mensen gezond te houden of beter te maken. We verliezen alleen soms gaandeweg een stukje autonomie en authenticiteit, het gaat vaak om ‘het briefje halen’, en minder vaak om wie jij eigenlijk echt bent en waarin jij met jouw persoonlijke talent het vak of de vakgroep kan ontwikkelen of ondersteunen. Mijn collega cliënten vertellen vaak dat er niet veel aandacht is voor hoe je niet alleen een goede arts wil worden maar ook een goede arts wil blijven.

En wat gebeurt er als je te maken krijgt met een calamiteit, een complicatie, of iets wat je zelf als een fout ervaart? Bij wie kan je terecht om dit te bespreken? Ervaar je schaamte, (zelf)verwijt, wanhoop of angst? Belemmeren de hoge werkdruk of hiërarchische verhoudingen je om hierover in vertrouwen met je collega’s of je thuisfront te sparren?

Ik wil van binnenuit een positieve bijdrage leveren aan de wijze van omgang met elkaar en met onze emoties. Mijn persoonlijke ervaring als ANIOS/AIOS, promovenda, medisch specialist, coach, als peer-supporter, en ook als patiënte, gebruik ik om een steen bij te dragen aan een cultuur waarin kwetsbaarheid, betrokkenheid, laagdrempelig overleg en geweldloze communicatie een sleutelrol vervullen.

Ik ben er voor collega’s die even willen sparren of een coach zoeken om weer meer plezier te krijgen in hun werk. Samen bepalen we je koers en kijken we wat er nodig is om je bevlogenheid terug te vinden en talenten optimaal te benutten. Lees meer over mij en mijn visie

You can not pour from an empty cup. Take care of yourself first.